Ưu đãi đặc biệt
cho
Khách hàng TPBank & FPT.eInvoice

ĐĂNG KÍ 

Ưu đãi áp dụng khi đăng kí trước 31/12/2020

Miễn giảm phí

Tặng thêm nhiều lần số hóa đơn điện tử
FPT.eInvoice cùng TPBank

300 Hoá đơn điện tử
FPT.eInvoice Miễn phí

TPBANK NEW

Khách hàng mới của TPBank
Gói Giá công bố: 785.000 VNĐ

300 Hoá đơn điện tử
FPT.eInvoice chỉ 375.000 VNĐ

TPBANK MORE

Khách hàng hiện tại của TPBank
Gói Giá công bố: 785.000 VNĐ

1000 Hoá đơn điện tử
FPT.eInvoice Miễn phí

FPT eBiz

Khách hàng FPT.eInvoice dùng mới TPBank
Gói Giá công bố: 1.250.000 VNĐ

1000 Hoá đơn điện tử
FPT.eInvoice GIẢM 50%

FPT & TP MORE

Khách hàng hiện tại của FPT.eInvoice & TPBank
Gói Giá công bố: 1.250.000 VNĐ

ĐĂNG KÍ

Mã Voucher điện tử đã được TP Bank gửi đến email đăng ký của khách hàng

Ký số Biên bản Huỷ, Điều chỉnh, Thay thế hoá đơn trên phần mềm

Tìm hiểu FPT.eInvoice

Từ kinh nghiệm triển khai các hệ thống CNTT lõi cho ngành Thuế, triển khai Hệ thống Xác thực Hóa đơn cho Tổng Cục Thuế từ 2015, FPT hân hạnh mang đến giải pháp Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice |
Sản phẩm từ đối tác 25 năm ngành thuế  

Xuất hóa đơn 24x7, nhiều hóa đơn cùng lần

Ký số đa dạng: token, file, FPT CA Cloud duyệt 60.000 hóa đơn/giờ

Lưu trữ HĐ 10 năm miễn phí tại TTDL chuẩn bảo mật ISO 27001:2013

Lưu trữ hoá đơn đầu vào

Hỗ trợ 24x7x365 về đăng ký, xử lý hóa đơn, báo cáo thuế

Đối tác của ngành Thuế

FPT triển khai hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng Cục thuế
từ 2015
  
FPT.eInvoice đạt Sao khuê 2019

Khách hàng tiêu biểu

Trung tâm Dịch vụ điện tử FPT
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Hotline: 0914 206 850 | 0912 885 422

einvoice.fpt.com.vn

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TIÊN PHONG

Hotline: 1900 58 58 85 | 024 37 682683

www.tpbank.vn

Tiếp sức doanh nghiệp chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử